• Organizačné zložky školy:
    Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu
    Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
    Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
    Špeciálna materská škola
    Praktická škola
 • Naše novinky

   • Návšteva galérie 2. skupina
   • 24. 1. 2023
   • V utorok 24. januára navštívili galériu žiaci 3.B a 3.A+4.ZŠ v sprievode paní učiteliek Šebeňovej, Paučovej a Durbákovej. Stretli sa tam s triedou 4. ŠZŠ B, C v sprievode paní učiteliek Miklošovičovej a Jokelovej. Tvorivé dielne znova viedla milá a fundovaná pani Dušková.

   • Návšteva galérie 2. skupina: Čítať viac
   • Návšteva galérie
   • 12. 1. 2023
   • Vo štvrtok 12. januára navštívili žiaci a žiačky príravného, prvého a druhého ročníka v sprievode paní učiteliek Miklášovej, Morovej a Černickej Galériu Múzea mincí a medajlí v Kremnici, kde bola výstava 'Pod betlehemskou hviezdou'. Tvorivé dielne viedla pani Eva Dušková.

    Majka Morová

   • Návšteva galérie: Čítať viac
  • Vianočný koncert
   • Vianočný koncert
   • 21. 12. 2022
   • Dnes sme dostali vianočný dar od detí, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu v Kremnici. Darovali nám vianočné koledy, tance, obrázky a vinše, vďaka ktorým sme si uvedomili, že sú Vianoce za dverami. Do piesní sa započúvali žiaci prvého aj druhého stupňa a veru, niektorým sa ani nechcelo odísť. Za tento krásne strávený čas sme veľmi vďační a radi sa sem o rok vrátime. Ďakujeme!

   • Vianočný koncert: Čítať viac
   • Pečenie perníčkov
   • 21. 12. 2022
   • Žiaci a žiačky prvého stupňa ZŠ a jeden žiak druhého stupňa ŠZŠ predposledný školský deň tohto kalendárneho roka vaľkali a vykrajovali koláčiky z medovníkového cesta. Pani učiteľky Magulová, Šebeňová, Černická a Morová ich potom dolu v kuchynke upiekli do chrumkava. Rozvoniavala celá škola.

   • Pečenie perníčkov: Čítať viac
   • Čitateľská gramotnosť
   • 15. 12. 2022
   • Žiaci a žiačky spojeného prvého a druhého ročníka a 3. B dnes navštívili v sprevode paní učiteliek Šebeňovej a Miklášovej čitáreň Knižnice Jána Kollára v Kremnici, kde sa zúčastnili besedy s čítaním novej knižky od našej pani učiteľky Kristínky Pulisovej 'Vianočné zázraky'.

   • Čitateľská gramotnosť: Čítať viac
   • Na ochrane ľudských práv nám záleží
   • 13. 12. 2022
   • Dňa 10. decembra 1948 bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv s odkazom, že "Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť" a s ohľadom na odkaz tejto deklarácie sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili medzinárodnej súťaže krátkych ľudskoprávnych videí This human world (Tento ľudský svet) s témou "Budúcnosť je naša zodpovednosť: Vojna*Útek*Príchod*Politika".

   • Na ochrane ľudských práv nám záleží: Čítať viac