Prihlásenie

Školský internát + Školský klub detí

História internátu

O nás

Oslávte s nami 82výročie založenia nášho internátu

v tomto školskom roku.

 

Školský internát pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, Viliama Gaňu

v Kremnici.

 V školskom roku 1932/1933 bol riaditeľ ústavu Štefan Sobolovský preložený do Dubnice nad Váhom a na jeho miesto nastúpil Viliam Gaňo, ktorý bol dušou ústavu. Organizoval vzdelávacie semináre pre učiteľov a vychovávateľov. V tomto roku sa začal budovať dnešný internát, ktorý bol odovzdaný do užívania až 18. októbra 1936. Náklady na stavbu boli štyri milióny korún. Internát mal osem jednotiek a každá jednotka pozostávala z dvoch spální, jednej dennej miestnosti, umyvárne, prezuvárne, potrebných vedľajších miestností a izby pre vychovávateľku, ktorá viedla túto jednotku s 30-35 žiakmi. Okrem toho mal internát spoločnú jedáleň, na tú dobu moderne zariadenú kuchyňu, práčovňu, nemocničné oddelenie a okolo budovy záhradu a ihriská.

            

Súčasné špeciálno pedagogické zázemie internátu:
- poskytuje nepočujúcim žiakom priestor pre oddych a relaxáciu
- vytvára podmienky, aby sa žiaci mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie
- podporuje žiakov k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi
- pomáha žiakom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
- rozvíja osobnosti nepočujúcich žiakov a ich integráciu