Prihlásenie

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miroslava Vetráková Vytváranie pozit. klimy v školách 14 74
Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti - predmet matematika 60
Mgr. Bibiana Koštová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60
Mgr. Martina Černická Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60
Mgr. Miriam Daubnerová Funkčné vzdelávanie 30 30
Mgr. Zuzana Durbáková Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov... 60 60
Mgr. Viktor Haško Funkčné vzdelávanie 60 60
PaedDr. Drahomíra Miklošovičová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60
Mgr. Danica Oswaldová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Jaroslava Páričková Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 30 30
Mgr. Alžbeta Schmidtová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 30 30
PaedDr. Jozef Schwarz Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 30 30
Mgr. Denisa Šebeňová Rozšírenie pedagogickej spôsobilosti 60 60


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.11.2018