Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: ZŠ pre žiakov so SP int. V. Gaňu, ŠZŠ pre žiakov so SP int., Praktická škola Kremnica
Email školy: zsisp@mail.t-com.sk
Telefón: +421 45 6742 420, +421 45 6742 090 (internát),
0911328969 (služobný mobil riaditeľka)
0902048484 (služobný mobil vedúci výchovy)
Adresa školy: ČSA 183/1 Kremnica