Prihlásenie
Riaditeľka školy: Ing. Miroslava Vetráková Tel.: 045/6742 420 Mobil služobný: 0911328969 mail.: zsisp@mail.t-com.sk

Zástupkyňa riaditeľky 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť:

Mgr. Bibiana Koštová Tel.: 045/6742 420   mail.: zsisp@mail.t-com.sk
Vedúci vychovávateľ: Mgr. Viktor Haško Tel.: 045/6742 090 0902 048 484 mail.: zgvlaonz@mail.t-com.sk
Výchovný poradca: Mgr. Mária Donovalová Tel.: 045/6742 420   mail.: zsisp@mail.t-com.sk
Vedúca MZ: Mgr. Miriam Daubnerová Tel.: 045/6742 420   mail.: zsisp@mail.t-com.sk
Školský psychológ: Mgr. Žaneta Žitňáková Tel.: 045/6742 420   mail.: zsisp@mail.t-com.sk
Hospodárka: Mgr. Petra Buchalová Tel.: 045/6742 090   mail.: zsiprespkr@gmail.com
Vedúca ŠJ: Danka Šóošová Tel.: 045/6742 090   mail.: zgvlaonz@mail.t-com.sk
Vedúci údržby: Pavel Donoval Tel.: 045/6742 090 0911 384 501 mail.: zgvlaonz@mail.t-com.sk
Sociálna pracovníčka: Božena Drexlerová Tel.: 045/6742 090   mail.: zgvlaonz@mail.t-com.sk
Psychologička, CŠPP: Mgr. Žaneta Žitňáková Tel.: 045/6742 420 0902 048 404 mail.: zsisp@mail.t-com.sk